Керівництво

Кирилова Людмила Григорівна

   Президент асоціації дитячих неврологів України
Організатор І національного конгресу «Актуальні питання перинатальної неврлогії», (2014, 2017);
постійний учасник та спікер вітчизняних та закордонних наукових конференцій, семінарів, шкіл;
   Участь у міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах, конгресах, секціях з дитячої неврології профільних конгресів.

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Посада: завідуюча відділення Відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями

Клінічний стаж: більше 40 років

Науковий стаж: більше 40 років

Післядипломна освіта, курси:

  • Курси підвищення кваліфікації з спеціальності «Дитяча неврологія»;
  • Курси з епілептології та вегетології;
  • Регулярна післядипломна освіта (курси підвищення кваліфікації, конгреси педіатрів України, науково–практичні конференції, круглі столи, форуми).

Основні напрямки роботи:

перинатальна неврологія (вивчення етіології, патогенезу, ролі нейрометаболічних та структурних порушень в головному мозку у розвитку пре- і перинатальих уражень ЦНС, епілептичних синдромів та епілепсій у новонароджених та дітей раннього віку;

розробка алгоритмів їх ранньої діагностики, лікування та профілактики);

розробка методів диференційованої діагностики та лікування когнітивної дезінтеграції з розладами аутистичного спектру та орфанних захворювань у дітей;

член редакційної колегії науково-практичних журналів: «Міжнародний неврологічний журнал», «Перинатологія і Педіатрія», «Соціальна педіатрія та реабілітологія», «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».

Володіння методами діагностики і лікування:

діагностична оцінка даних НСГ у новонароджених і дітей першого року життя з неврологічною патологією – з метою вирішення питання про необхідність проведення дегідратаційної та метаболічної терапії з урахуванням їх показників та оцінки проведеного лікування (у разі наявності ознак гіпертензійно-гідроцефального синдрому);

визначення необхідності проведення МРТ головного мозку;

оцінка показників ЕЕГ-картування при пароксизмальних станах у дітей з метою уточнення їх характеру (епілептичні, неепілептичні);

діагностична оцінка змін на МРТ головного мозку у співвідношенні з клінічними проявами неврологічного захворювання;

освоєно значення кількісних показників метаболітів мозку (NAA, Cho, Cr, Lac та ін.), визначених методом МРС головного мозку в характері формування неврологічної патології у дітей;

застосування в лікуванні епілептичних нападів у дітей сучасних анти конвульсивних препаратів, в тому числі з широким спектром дії (топамакс, леветірацетам);

застосування препаратів нейрометаболічної дії з протисудомними чи протинабряковими властивостями (кортексин, цитіколін, гліцисед, магне В6, пантокальцин) у новонароджених з пре- і перинатальною патологією з перших діб життя та при подальшій реабілітації центральної нервової системи у дітей, в тому числі з епілептичними синдромами;

діагностична оцінка даних МРТ головного мозку та ЕЕГ з визначенням специфічних змін, характерних для когнітивної епілептиформної дезінтеграції з розладами аутистичного спектру;

застосування розробленого комплексного лікування когнітивної епілептиформної дезінтеграції з розладами аутистичного спектру із використанням нейрометаболічної та енерготропної терапії у поєднанні з анти конвульсивною терапією при наявності специфічних епілептичних змін на ЕЕГ, навіть при відсутності нападів.

Інше:

захищена докторська дисертація за темою «Рання діагностика, профілактика, лікування та реабілітація пре- і перинатальних порушень центральної нервової системи у дітей», в якій було науково обгрунтовано і створено послідовну систему підвищення ефективності ранньої діагностики пре- і перинатальної патології ЦНС у дітей на підставі застосування новітніх технологій нейровізуалізації та удосконалення індивідуалізованих алгоритмів поетапної відновної терапії і раннього реабілітаційного втручання;

автор більше 200 наукових робіт серед яких статі в т.ч. у закордонних виданнях, патенти, інформаційні листи, розділи у монографіях.