Міністерство охорони здоров’я України

Національна академія медичних наук України

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ІМЕНІ АКАДЕМІКА    О.М. ЛУК’ЯНОВОЇ НАМН України»

Асоціація дитячих неврологів України

 Асоціація неонатологів України

АСОЦІАЦІЯ педіатрів УКРАЇНИ

 

Вельмишановні
колеги!

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
імені академіка О.М. Лук’янової
Національної академії медичних наук України» та Асоціація дитячих неврологів
України

інформує Вас та має нагоду запросити до участі
у 

III Національному конгресі
«Актуальні питання перинатальної неврології»,
який відбудеться 21-22 жовтня 2021 р. у м. Києві

 

           В рамках заходу будуть висвітлені
сучасні аспекти діагностики та лікування новонароджених та дітей  раннього, дошкільного та шкільного віку з
ураженнями нервової системи, розглянуті нові підходи до профілактики,  соціальної реабілітації, діагностики та
надання медичної допомоги при орфанних захворюваннях, епілептичних синдромах та
епілептичних енцефалопатіях, перинатальних ураженнях нервової системи,
порушеннях нейророзвитку у дітей, тощо.

В роботі
конгресу візьмуть учать провідні фахівці з України та Європи у сфері дитячої
неврології, неонатології, генетики, нейрохірургії, реабілітації, психіатрії.

Місце
проведення: м. Київ, готель «Radisson Blu»
або готель «Інтерконтенинталь» (місце проведення уточнюється)

 

Oсновні науково – практичні теми конгресу:


• пренатальна діагностика та профілактика вроджених
вад розвитку нервової системи;
• гіпоксично –ішемічна енцефалопатія у новонароджених;

• проблеми
нейропротекції при перинатальний ураженнях ЦНС у дітей;

• виходжування  та оцінка стану глибоко недоношених дітей та
дітей, які перенесли критичні стани в період новонародженості;
• неонатальні судоми;
• епілептичні синдроми та епілептичні енцефалопатії
у дітей раннього віку;

• генетична діагностика епілепсій та
епілептичних енцефалопатій;
• нейрометаболічні епілептичні енцефалопатії:
підходи до діагностики та таргетної терапії;
• орфанні захворювання у дітей раннього віку;
• порушення нейророзвитку в т.ч. розлади
аутистичного спектру у дітей раннього, дошкільного та шкільного віку;
• медико-соціальні аспекти допомоги дітям з
неврологічною патологією.

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІІ
ПРИЙМАЄ ТЕЗИ В ПЕРІОД  
з 01 березня до 01 червня 2021 р.

 

Вимоги щодо оформлення
публікацій:

• тези для публікації у конгресі приймаються в
електронному варіанті на електронну адресу:
kirilova.lgr@gmail.com з поміткою «заявка на участь у конгресі»;
• роботи, направлені для участі у конференції,
не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші
видання;

• один автор може опублікувати лише одну роботу
або дві роботи у співавторстві;

• електронний варіант тез має бути надрукований
у текстовому редакторі Microsoft Office Word будь-якої версії з наступними
вимогами: гарнітура Times New Roman, розмір 14 пт; міжстрочний інтервал – 1,5;
поля з усіх боків сторінки по 2 см; формат файлу .doc.  Максимальний обсяг тез 2 сторінки у форматі
А4.  Назва файлу повинно складатися лише
з прізвища першого автора українською мовою. До друку приймаються тези
українською та англійською мовами.

• при складанні тез просимо дотримуватись чіткої
структури:

1) назва роботи
українською  чи англійською мовою
(великими літерами);

 2) автор та, якщо є, співавтори роботи;

 3) повна назва навчального, лікувального чи науково-дослідного
закладу, на базі якого виконана робота; місто та країна, де він розташований;

 4) кафедра, прізвище, ініціали та наукове звання
завідувача кафедри, наукового підрозділу або 
наукового керівника.

5) структурований текст
тез у форматі: актуальність, мета роботи, методи, результати, висновки

• при складанні тез не допускається наявність у
тексті нерозшифрованих абревіатур, скорочень, графіків, малюнків, схем, формул.

• в кінці тез вказати повністю прізвище, ім’я,
по-батькові, наукове звання, посади  та
контактні телефони всіх авторів.

• для публікації тез необхідно попередньо
зареєструватися на участь у конгресі.

Тези будуть надруковані у збірці публікацій
конгресу та «Міжнародному неврологічному журналі». Публікація тез безкоштовна.
Робочими мовами конференції є: українська,
англійська.

Реєстрація на участь в конгресі відбувається за посиланням rimononline.in.ua


Якщо Ви бажаєте взяти участь у конгресі в якості
доповідача, надсилайте заявку на електронну адресу
kirilova.lgr@gmail.com. Обов’язково вкажіть у заявці  прізвище ім’я та по батькові доповідача, місце
роботи, посаду, наукові звання та ступінь,  назву доповіді.

Адреса оргкомітету: 04050, м.Київ, вул. Платона
Майбороди, 8,

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
 імені академіка О.М. Лук’янової НАМН
України»

Тел. (044) 4836224; (063) 7323884; (067) 5002028

E – mail: kirilova.lgr@gmail.com
Веб-сайт
: adnu.org.ua

Голова оргкомітету:
Президент Асоціації дитячих неврологів України, д.м.н.

Л.Г. Кирилова