МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДУ «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА О.М. ЛУК’ЯНОВОЇ НАМН УКРАЇНИ»
АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ НЕВРОЛОГІВ УКРАЇНИ
АСОЦІАЦІЯ НЕОНАТОЛОГІВ УКРАЇНИ
АСОЦІАЦІЯ ПЕДІАТРІВ УКРАЇНИ

                                                                                                       Вельмишановні колеги!

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової
Національної академії медичних наук України» та Асоціація дитячих неврологів України
інформує Вас та має нагоду запросити до участі у III Національному конгресі «Актуальні питання перинатальної неврології», який відбудеться 4–5 листопада 2021 р. у м. Києві готель «Premier Hotel Rus»

В рамках заходу будуть висвітлені сучасні аспекти діагностики та лікування новонароджених та дітей раннього, дошкільного та шкільного віку з ураженнями нервової системи, розглянуті нові підходи до профілактики, соціальної реабілітації, діагностики та надання медичної допомоги при орфанних захворюваннях, епілептичних синдромах та епілептичних енцефалопатіях, перинатальних ураженнях нервової системи, порушеннях нейророзвитку у дітей, тощо.
В роботі конгресу візьмуть учать провідні фахівці з України та Європи у сфері дитячої неврології, неонатології, генетики, нейрохірургії, реабілітації, психіатрії.

Oсновні науково – практичні теми конгресу:
• пренатальна діагностика та профілактика вроджених вад розвитку нервової системи;
• гіпоксично – ішемічна енцефалопатія у новонароджених;
• проблеми нейропротекції при перинатальний ураженнях ЦНС у дітей;
• виходжування та оцінка стану глибоко недоношених дітей та дітей, які перенесли критичні стани в період новонародженості;
• неонатальні судоми;
• епілептичні синдроми та епілептичні енцефалопатії у дітей раннього віку;
• генетична діагностика епілепсій та епілептичних енцефалопатій;
• нейрометаболічні епілептичні енцефалопатії: підходи до діагностики та таргетної терапії;
• орфанні захворювання у дітей раннього віку;
• порушення нейророзвитку в т.ч. розлади аутистичного спектру у дітей раннього, дошкільного та шкільного віку;
• медико-соціальні аспекти допомоги дітям з неврологічною патологією.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІІ ПРИЙМАЄ ТЕЗИ В ПЕРІОД з 01 березня до 01 вересня 2021 р.

Вимоги щодо оформлення публікацій:
• тези для публікації у конгресі приймаються в електронному варіанті на електронну адресу: kirilova.lgr@gmail.com з поміткою «заявка на участь у конгресі»;
• роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
• один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;
• електронний варіант тез має бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Office Word будь-якої версії з наступними вимогами: гарнітура Times New Roman, розмір 14 пт; міжстрочний інтервал – 1,5; поля з усіх боків сторінки по 2 см; формат файлу doc. Максимальний обсяг тез 2 сторінки у форматі А4. Назва файлу повинно складатися лише з прізвища першого автора українською мовою.
До друку приймаються тези українською та англійською мовами.

При складанні тез просимо дотримуватись чіткої структури:
1) назва роботи українською чи англійською мовою (великими літерами);
2) автор та, якщо є, співавтори роботи;
3) повна назва навчального, лікувального чи науково-дослідного закладу, на базі якого виконана робота; місто та країна, де він розташований;
4) кафедра, прізвище, ініціали та наукове звання завідувача кафедри, наукового підрозділу або наукового керівника.
5) структурований текст тез у форматі: актуальність, мета роботи, методи, результати, висновки

6) при складанні тез не допускається наявність у тексті нерозшифрованих абревіатур, скорочень, графіків, малюнків, схем, формул.

7) в кінці тез вказати повністю прізвище, ім’я, по-батькові, наукове звання, посади та контактні телефони всіх авторів.
8) для публікації тез необхідно попередньо зареєструватися на участь у конгресі.

Тези будуть надруковані у збірці публікацій конгресу та «Міжнародному неврологічному журналі». Публікація тез безкоштовна.
Робочими мовами конференції є: українська, англійська, російська.

Реєстрація на участь в конгресі відбувається за посиланням: rimononline.in.ua

Якщо Ви бажаєте взяти участь у конгресі в якості доповідача, надсилайте заявку на електронну адресу kirilova.lgr@gmail.com
Обов’язково вкажіть у заявці прізвище ім’я та по батькові доповідача, місце роботи, посаду, наукові звання та ступінь, назву доповіді.

Адреса оргкомітету: 04050, м.Київ, вул. Платона Майбороди, 8,
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
Тел. (044) 483 62 24; (063) 732 38 84; (067) 500 20 28
E – mail: kirilova.lgr@gmail.com
Веб-сайт: adnu.org.ua
Голова оргкомітету: Президент Асоціації дитячих неврологів України, д.м.н. Л.Г. Кирилова