Про нас

Асоціація дитячих неврологів України – громадська організація, що об’єднує професіоналів у сфері дитячої неврології та реабілітації.

01 жовтня 1992 року було проведено установчу конференцію н Ассоціації дитячих неврологів України.
14 жовтня 2011 р. у м. Києві відбулась конференція Асоціації, на якій було затверджено знаковий протокол № 1/201. та прийнято нову редакцію чинного Статуту Асоціації. На конференції було обрано членів Управи Асоціації, а на посаду Президента Асоціації – обрано керівника відділення дитячої психоневрології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», доктора медичних наук Людмилу Григорівну Кирилову. Було здійснено реєстрацію Ассоціації як юридичної особи в статусі громадської неприбуткової організації, затверджено офіційну печатку та новий логотип Ассоціації.